Lõhn on lähim tee inimese mõistusele – teaduslik fakt

…seetõttu lõhnaturundus või aroomiturundus on kõige efektiivsem viis saada potentsiaalsete klientide tähelepanu. Haistmismeel inimestel on otseselt seotud aju limbilise süsteemiga, mis vastutab meie meeleolu , motivatsiooni ja emotsioonide eest. Lõhnaga inspireeritud tunded ja assotsiatsioonid on teistest palju kiirema ja intensiivsema mõjuga. Just tänu selle, mõjutavad need meie käitumist nii palju – meie aju lihtsalt ei jõua kohe aru saada, ning ratsionaalselt analüüsida kust tekkis see äkiline soov või tahtmine.

On ära tõestatud, et iga meele puhul jääb mällu vaid teatud protsent sissetulevast informatsioonist:
  • Kompimismeel – 1%
  • Kuulmismeel – 2%
  • Nägemismeel – 5%
  • Maitsmismeel – 15%
  • Haistmismeel – 35%